Kompletní rekonstrukce domu s pečovatelskou službou DPS Gajdošova 39

Architektonický návrh: ATOS-6, spol. s r.o. stavebně projektová kancelář – Ing. arch. Radim Václavík
Realizace: rok 2006 – 2007
Finanční objem : 68.416.430 Kč
Investor: Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Místo: Ostrava