Vzdělávání pracovníků INTOZA s.r.o.

Příjemce: INTOZA s.r.o.
Název projektu: Vzdělávání pracovníků INTOZA s.r.o.
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004786
Program: OP Zaměstnanost, výzva 03_16_043
Celkové náklady: 838 556 Kč
Doba realizace: 1.1.2017 – 31.1.2018

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

ANOTACE PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na realizaci prezenčních vzdělávacích kurzů pro 17 pracovníků podniku INTOZA s.r.o. z Ostravy. Kurzy se týkají obecného IT, měkkých a manažerských dovedností, technického vzdělávání a účetnictví, práva a veřejných zakázek.

Pracovníci si osvojí nové znalosti/dovednosti nebo rozvinou již nabyté dovednosti, které nestačí současným a očekávaným potřebám podniku, zlepší si své postavení na trhu práce.

CÍLE PROJEKTU:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

VÝSLEDKY:

17 proškolených osob