Podnikové vzdělávání pracovníků INTOZA s. r. o.

Příjemce: INTOZA s.r.o.
Název projektu: Podnikové vzdělávání pracovníků INTOZA s. r. o.
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012317
Program: Výzva č. 097: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Doba realizace: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

ANOTACE PROJEKTU:

Projekt zajistí soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýší adaptabilitu starších pracovníků u zaměstnavatele externím i interním vzděláváním.

Prezenční vzdělávání, do kterého se zapojí min. 23 pracovníků firmy INTOZA s.r.o., bude zaměřeno na obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, účetní, ekonomické a právní kurzy, technické a jiné odborné vzdělávání.

CÍLE PROJEKTU:

Cílem projektu je zvyšování úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců v návaznosti na vývoj potřeb zaměstnavatele a přípravu vybraných skupin zaměstnanců pro zajištění nových projektů.

VÝSLEDKY:

23 proškolených osob