Snížíme energetické nároky a dostaneme váš bytový dům do zelených čísel

Máme za sebou desítky rekonstrukcí bytových domů. Revitalizujeme staré činžovní, cihlové a panelové objekty s fokusem na co největší energetické úspory a nezávislost. Většina bytových domů má před rekonstrukcí status nehospodárná budova. Po našem zásahu se můžete spolehnout, že její status doslova vyletí do zelených hodnot a náklady na vytápění a ohřev vody spadnou na polovinu.

Revitalizace bytových domů – nizkoenergetický dům

Dříve než se pustíme do samotné revitalizace bytového domu, připravíme pro vás profesionální analýzu současného stavu a seriózní návrh opatření pro dosažení co nejvyšších energetických úspor. Od samého počátku se soustředíme na přípravu kvalitního projektu a komplexní realizaci, jejímž výsledkem je spokojený zákazník a skutečně funkční nízkoenergetická stavba s nízkými provozními náklady.

Výstavba a revitalizace bytových domů 1

Jaké činnosti pro vás při revitalizaci zajistíme?

Přípravná fáze

 • vypracování studií proveditelnosti
 • provedení stavebně–technických průzkumů, posouzení stávajícího stavu objektů
 • vypracování projektových dokumentací a rozpočtových nákladů
 • vyhodnocení rozsahu stavebně-energetických opatření na objektech: stavebně–energetický manuál (garance úspor)
 • vypracování energetických auditů, průkazů energetické náročnosti budov

Financování projektů

Poradenské služby v oblasti financování projektů:

 • provedení finanční analýzy a nastavení finančního plánu podle investičních požadavků klienta
 • zajištění a vyřízení nejvýhodnějšího úvěrového produktu (napříč bankovním spektrem)

Dotační management

 • posouzení projektového záměru z hlediska možnosti získání dotace a vyhledání vhodného dotačního titulu
 • zpracování základní projektové analýzy s ohledem na aktuální podmínky zvoleného dotačního programu (resp. konkrétní výzvy) a s ohledem na možnosti a potřeby investora
 • zpracování žádosti o dotaci, vyřízení podání žádosti o dotaci
 • zajištění potřebných kroků k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace
 • provedení výběrového řízení na generálního dodavatele provedení výběrového řízení na technický dozor investora a koordinátora BOZP
 • zajištění kontroly a realizace opatření v souvislosti se splněním podmínek dotace (způsobilé náklady, kontrola čerpání dotace, harmonogram, monitorovací ukazatele, naplnění cílů projektu)
 • zpracování průběžných a závěrečné monitorovací zprávy
 • spolupráce na vyúčtování projektu a zpracování žádosti o platbu

Realizace staveb

 • rekonstrukce budov do nízkoenergetického a pasivního standardu
 • optimalizace úspor tepla pro vytápění a přípravu teplé vody
 • odpojení od CZT, změna způsobu vytápění (např. lokální plynovou kotelnou)
 • inovace systémů řízení – měření a regulace
 • hydraulické vyregulování otopných soustav
 • instalace obnovitelných zdrojů energie
 • instalace systému řízeného větrání (rekuperace)
 • instalace inteligentních řízení – osvětlení a stínění

Dodávky energií

 • snížení nákladů optimalizací smluvních parametrů odběrních míst
 • revize fakturačních dokladů
 • plná podpora administrace změny dodavatele
 • snížení nákladů a zjednodušení účetnictví
 • rozložení plateb za elektrickou energii a zemní plyn

Bytové domy projektujeme pro pohodu lidí

Veškeré technologie a vybavení přizpůsobíme přesně podle potřeb nájemníků

Inteligentní řízení bytového domu zvyšuje váš komfort a pohodlí

Reference bytových domů

Potřebujete snížit náklady v bytových domech? Najdeme Vám vhodné řešení jak ušetřit.