Základní škola Generála Píky – Kompletní rekonstrukce pavilonu B

Realizace: rok 2005 – 2006
Místo: Ostrava
Finanční objem: 27.964.863 Kč
Investor: Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz