Proč je INTOZA vhodný partner pro vaši stavbu?

Protože jsme stavební firma jejíž prioritou je realizace staveb s nízkými provozními náklady a komfortním a zdravým vnitřním prostředím. Stavíme s vášní a radostí od roku 1992.

Pro stavbu používáme vysoce kvalitní a certifikované materiály. Máme erudované projektanty a pracujeme v souladu s evropskými normami pro pasivní a nízkoenergetické stavby. Naši architekti vám navrhnou ideální a pohodové místo pro život i práci. Garantujeme vám vysoké úspory za vytápění, chlazení, osvětlení a ohřev vody. Získáte od nás servisní služby a záruky. Máme ty nejlepší reference – jsme držiteli ocenění „Stavba Moravskoslezského kraje 2011“ za první administrativní dům v pasivním standardu a v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR jsme držiteli 2. místa v kategorii Země za první energeticky pasivní administrativní budovu v ČR. Budova je koncipována v duchu filozofie firmy zabývající se energetickými úsporami, jako vzorová energeticky pasivní stavba. Koncepce a provedení energeticky úsporné budovy řadí tuto stavbu v současnosti ve své kategorii mezi unikátní nejen v České republice. Charakteristika společnosti INTOZA:

Charakteristika společnosti INTOZA:

historie, která zavazuje
zodpovědní a kvalitní zaměstnanci
spolehlivost a vize vedení společnosti

Certifikáty

Nepřetržitě usilujeme o spokojenost svých zákazníků a nejlepším důkazem jsou jejich kladné reference a opětovný zájem o další spolupráci s námi. Dnes profesionální služby a práci společnosti oceňuje i ta nejnáročnější klientela.

Společnost INTOZA s.r.o. je certifikována podle mezinárodních norem ČSN EN ISO 9001:2016 Systém řízení kvality, ČSN EN ISO 14001:2016 Systém environmentálního managementu a ČSN ISO 45001:2018 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Certifikace byla provedena nezávislou auditorskou společností AZ Cert EU.
Společnost INTOZA s.r.o. přijala jednotnou politiku integrovaného systému managementu, konkretizovanou v politice jakosti, v enviromentální politice a politice BOZP: Politika IMS.
Od 1.3.2017 naše společnost podléhá nové sbírce zákonů o evidenci tržeb.
O společnosti Intoza 1

Historie společnosti INTOZA s.r.o.:

  • 1992 – vznik fyzické osoby Tomáš Závada
  • 1993 – první zaměstnanec
  • 2000 – založení společnosti INTOZA s.r.o.
  • 2001 – prodej podniku Tomáš Závada na INTOZA s.r.o.
  • 2002 – koupě a zprovoznění vlastního areálu a vzorkové prodejny na Hulváckém kopci
  • 2005 – zahájení výstavby logistického centra Čárka
  • 2006 – zprovoznění logistického centra Čárka
  • 2008 – vznik střediska energetických úspor
  • 2009 – příprava projektu výstavby první energeticky pasivní administrativní budovy
  • 2011 – dokončení výstavby první energeticky pasivní administrativní budovy

Vzdělávání pracovníků INTOZA s.r.o.

Příjemce: INTOZA s.r.o.
Název projektu: Vzdělávání pracovníků INTOZA s.r.o.
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004786
Program: OP Zaměstnanost, výzva 03_16_043
Celkové náklady: 838 556 Kč
Doba realizace: 1.1.2017 – 31.1.2018

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

ANOTACE PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na realizaci prezenčních vzdělávacích kurzů pro 17 pracovníků podniku INTOZA s.r.o. z Ostravy. Kurzy se týkají obecného IT, měkkých a manažerských dovedností, technického vzdělávání a účetnictví, práva a veřejných zakázek.

Pracovníci si osvojí nové znalosti/dovednosti nebo rozvinou již nabyté dovednosti, které nestačí současným a očekávaným potřebám podniku, zlepší si své postavení na trhu práce.

CÍLE PROJEKTU:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

VÝSLEDKY:

17 proškolených osob