Zateplení základní školy Ibsenova Ostrava Přívoz

Energetické úspory, sanace suterénu a vybudování retenční nádrže.

Komplexní zateplení budovy KZS ETICS, zateplení a hydroizolace střech, výměna oken, kompletní sanace suterénu, vybudování podzemní retenční nádrže a nové venkovní části splaškové kanalizace

Realizace: 04/2020-12/2020
Místo: Ostrava-Přívoz
Cena: 26.894.921 Kč
Investor: Statutární město Ostrava