Pozvánka na seminář o problematice nuceného větrání ve školských objektech

Nucené větrání – Problématika ve školských objektech a dotačního titulu Operačního programu životního prostředí

Zveme Vás na přednášku o řešení problémů mikroklimatických podmínek a škodlivin v ovzduší ve školských objektech. Jak efektivně vyměňovat špatný vzduch za čerstvý a přitom ušetřit na energetických nákladech. Datum konání semináře: 19. 5. 2017, 9:00 – 12:00 hod Místo: Školicí středisko OTAZNÍK, Varšavská 1583/99, Ostrava – Hulváky   Program:
  1. Legislativní požadavky na vnitřní prostředí ve školských zařízeních
  2. Monitoring vnitřního prostředí školských zařízení, vliv překračování CO2 na zdraví žáků
  3. Operační program Životní prostředí, PO 5 – Energetické úspory, samostatné opatření – instalace nuceného větrání s rekuperací tepla
  4. Další dotační příležitosti pro úspory energií objektů v majetku obcí, krajů a státu
  5. Praktické zkušenosti s větrací jednotkou ve škole
  6. Pro zájemce prohlídka první pasivní administrativní budovy v ČR a představení decentrální větrací jednotky
Přednášející: Ing. Lucie Hellebrandová – Zdravotní ústav Ostrava Mgr. Šárka Fehérová – ředitelka ZŠ Gen. Janka Ing. Jakub Kučera – INNOVA Int. s.r.o. Tomáš Závada – INTOZA s.r.o. Partnerem semináře je Národní energetický klastr. Seminář proběhne v diskusní rovině pod záštitou ředitele Zdravotního ústavu v Ostravě, RNDr. Petrem Hapalem a je určen pro zástupce měst, obcí, státních institucí, škol a školských zařízení a projektanty. Občerstvení i parkování zajištěno, účast ZDARMA. Kontakt: Bc. Gabriela Halfarová, +420 733 122 721, e-mail: gabriela.halfarova@intoza.cz

Comments are closed.