Semináře

16
Čvn

Jak dostat do školních tříd čerstvý vzduch bez prachu a škodlivin?

Problematika nuceného větrání ve školských objektech a dotačního titulu Operačního programu Životní prostředí. To je název semináře, který se uskuteční v pátek 19. května od 9 do 12 hodin ve školicím středisku Otazník v Ostravě-Hulvákách. Seminář je určen zástupcům měst, obcí, státních institucí, škol a školských zařízení.

V rámci semináře se bude mluvit například o monitoringu vnitřního prostředí a vlivu překračování oxidu uhličitého v ovzduší na zdraví žáků. „Větrací jednotky jsme umístili už do tří školských objektů. V praxi se ukázalo, že mají velmi příznivý vliv na kvalitu vnitřního prostředí ve třídách,“ uvedl Tomáš Závada, jednatel společnosti Intoza, která seminář pořádá.

Jak také dodal, mohou školská zařízení čerpat dotace právě na instalaci nuceného větrání s rekuperací tepla ve výši 70 procent.

V rámci semináře se účastníci dovědí i další užitečné informace a budou si moci prohlédnout Otazník, který je první pasivní administrativní budovou postavenou v ČR, i samotnou větrací jednotku. Mezi přednášejícími nebude chybět Lucie Hellebrantová ze Zdravotního ústavu Ostrava, pod jehož záštitou se seminář uskuteční.

Vystoupí i Šárka Féherová, ředitelka ZŠ Gen. Janka v Ostravě, ve které už od loňského září jedna z větracích jednotek funguje. Zájemci o účast na semináři mohou kontaktovat Gabrielu Halfarovou (telefon 733 122 721, případně lze zaslat e-mail na adresu: gabriela.halfarova@ intoza.cz). 

Zdroj: Moravskoslezský deník

4
Kvě

Pozvánka na seminář o problematice nuceného větrání ve školských objektech

Nucené větrání – Problématika ve školských objektech a dotačního titulu Operačního programu životního prostředí

Zveme Vás na přednášku o řešení problémů mikroklimatických podmínek a škodlivin v ovzduší ve školských objektech. Jak efektivně vyměňovat špatný vzduch za čerstvý a přitom ušetřit na energetických nákladech. Datum konání semináře: 19. 5. 2017, 9:00 – 12:00 hod Místo: Školicí středisko OTAZNÍK, Varšavská 1583/99, Ostrava – Hulváky   Program:
  1. Legislativní požadavky na vnitřní prostředí ve školských zařízeních
  2. Monitoring vnitřního prostředí školských zařízení, vliv překračování CO2 na zdraví žáků
  3. Operační program Životní prostředí, PO 5 – Energetické úspory, samostatné opatření – instalace nuceného větrání s rekuperací tepla
  4. Další dotační příležitosti pro úspory energií objektů v majetku obcí, krajů a státu
  5. Praktické zkušenosti s větrací jednotkou ve škole
  6. Pro zájemce prohlídka první pasivní administrativní budovy v ČR a představení decentrální větrací jednotky
Přednášející: Ing. Lucie Hellebrandová – Zdravotní ústav Ostrava Mgr. Šárka Fehérová – ředitelka ZŠ Gen. Janka Ing. Jakub Kučera – INNOVA Int. s.r.o. Tomáš Závada – INTOZA s.r.o. Partnerem semináře je Národní energetický klastr. Seminář proběhne v diskusní rovině pod záštitou ředitele Zdravotního ústavu v Ostravě, RNDr. Petrem Hapalem a je určen pro zástupce měst, obcí, státních institucí, škol a školských zařízení a projektanty. Občerstvení i parkování zajištěno, účast ZDARMA. Kontakt: Bc. Gabriela Halfarová, +420 733 122 721, e-mail: gabriela.halfarova@intoza.cz
27
Lis

Seminář praktické zkušenosti s projektováním pasivních až nulových staveb občanské vybavenosti

intoza-seminar-prakticke-zkusenosti-s-projektovanim-pasivnich-az-nulovych-staveb-obcanske-vybavenosti